Waterpomp WP 700

De Waterpomp WP 700 wordt o.a. ingezet voor het leeg pompen of vullen van waterlopen, vijvers etc.  Knoop Rental heeft een zelf aanzuigende vuilwaterpomp beschikbaar. De motor is geplaatst in een geluid gedempte omkasting. Zuig en persleiding zijn eventueel mee te leveren.

Max. capaciteit:
700 m3
Diameter leiding:
250-300 mm

Dagtarief

Waterpomp met bediening € 416,00

Waterpomp zonder bediening € 96,00

Weektarief

Waterpomp met bediening € 1.920,00

Waterpomp zonder bediening € 445,00

Exclusief

info@knooprental.nl

+31 (0)592 55 95 30

  • Reis- en verblijfskosten
  • Transportkosten
  • Brandstof (diesel)

Genoemde bedragen zijn ex. BTW

Zuig- en persleiding op aanvraag.

info@knooprental.nl

+31 (0)592 55 95 30

Andere producten